Selecteer een pagina

Klachtenregeling

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met uw zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (email: info@nekenschouderklachten.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Massagepraktijk Touch Of Flowers. Na afhandeling van de klachtenprocedure ontvangt u schriftelijk bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van Quasir. De procedure is te vinden op de website nvst.nl of rbcz.nu en via deze LINK  (quasir.nl) op de website nekenschouderklachten.nl. Massagepraktijk Touch Of Flowers voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Wanneer u een klacht indient via Quasir informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.